بارش باران سیل آسا در منطقه کیوشو ژاپن

نوارهایی از ابرهای به‌شدت باران‌زا بر فراز برخی از بخش‌های استان کاگوشیما ژاپن تشکیل شده و بارش‌های سیل‌آسا را ​​به همراه آورده است. مقامات هواشناسی از مردم استان و سایر بخش‌های منطقه کیوشو می‌خواهند که مراقب خطرات ناشی از باران از جمله رانش گل و لای و جاری شدن سیل باشند.

سازمان هواشناسی می‌گوید شرایط جوی در منطقه جنوب غربی بسیار ناپایدار است زیرا هوای گرم و مرطوب به سمت جبهه باران‌های فصلی جریان دارد.

برای برخی از مناطق استان کاگوشیما هشدار رانش گل و لای صادر شده است.

شهر ایبوسوکی طی ۲۴ ساعت تا ساعت ۵ صبح جمعه بیش از ۴۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته است که از زمان آغاز ثبت داده‌های قابل مقایسه سازمان هواشناسی بی‌سابقه بوده است.

مقامات سازمان هواشناسی از مردم این منطقه می‌خواهند که در برابر رانش گل و لای، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل و همچنین رعد و برق و وزش تندباد مراقب باشند.