تعداد بی‌سابقه ۵۶ نفر برای انتخابات استانداری توکیو نامزد شدند

پنجاه و شش نفر وارد رقابت رسمی ۱۷ روزه برای انتخاب استاندار بعدی توکیو در انتخابات استانداری ماه ژوئیه شده‌اند.

این رقم بی‌سابقه بیش از دو برابر نامزدهای رای‌گیری قبلی در سال ۲۰۲۰ است که ۲۲ نفر نامزد شده بودند.

حزب لیبرال دموکرات، حزب حاکم اصلی، و شریک ائتلافی آن کومه‌ئی داوطلبانه از کوئیکه یوریکو استاندار فعلی حمایت می‌کنند. او همچنین از حمایت داوطلبانه حزب دموکرات مردم (بخش توکیو) و حزب منطقه‌ای TOMIN First برخوردار است.

حزب مشروطه دموکرات، حزب کمونیست ژاپن و حزب سوسیال دموکرات از رنهو، قانونگذار سابق مجلس سنا، حمایت می‌کنند.

حزب نوآوری ژاپن و رِیوا شینسن‌گومی از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنند.

احزاب «آموزش رایگان برای همه» و سَن‌سِیتو اعضای خود را آزاد گذاشتند تا به هر نامزدی که مایلند رای دهند.

تمرکز اصلی این کمپین، مدیریت کوئیکه بر استانداری در دو دوره طی هشت سال گذشته خواهد بود.

رای‌گیری برای ۷ ژوئیه تعیین شده است.