مردم اوکراین بر سر قانون جدید بسیج نظامی اختلاف نظر دارند

قانونگذاران اوکراینی با تصویب قانون جدید بسیج نظامی به کمبود نیروهای رزمی رسیدگی کردند. اما یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها یک سوم مردم از این قانون حمایت می‌کنند.

مقامات از آغاز جنگ، مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله را از خروج از کشور منع کرده‌اند. بااین حال آنها در ماه گذشته مقررات جدیدی را برای ممانعت از فرار افرادی که از بسیج نظامی طفره می‌روند، وضع کردند. آنها از مردان در سنین جنگیدن می‌خواهند تا آدرس و اطلاعات خانواده خود را تا ۱۶ ژوئیه در ارتش ثبت کنند.

مقامات دفاعی می‌گویند از ۴ تا ۵ میلیون مرد واجد شرایط حدود ۲ میلیون نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند.

در نظرسنجی‌های یک شرکت تحقیقاتی مستقل، مؤسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف، از مردم پرسیده شد که آیا از این قانون «حمایت» می‌کنند.

سی و چهار درصد از پاسخ دهندگان گفتند «کاملاً» یا «تاحدودی» موافق هستند. در حالی‌که پنجاه و دو درصد از آنان گفتند که «کاملاً» یا «تاحدودی» مخالف هستند.

این شرکت نظرسنجی می‌گوید به دنبال تصویب این قانون به‌ویژه از محبوبیت رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی کاسته شده است.