فیلیپین چین را به اقدامات «غیرقانونی» در دریای چین جنوبی متهم کرد

دولت فیلیپین می‌گوید که ماموریت معمول آن برای تحویل تجهیزات به یک پایگاه نظامی در دریای چین جنوبی به دلیل آنچه که این کشور اقدامات «غیرقانونی و تهاجمی» چین می‌خواند، مختل شده است.

مقامات گفتند که یک کشتی تدارکاتی فیلیپین در حال انجام ماموریت تجدید تدارکات برای این پایگاه در جزیره توماس شول دوم بود که نیروهای دریایی چین ماموریتش را مختل کردند.

دولت فیلیپین بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که کشتی‌های نیروی دریایی، گارد ساحلی و شبه‌نظامیان دریایی چین «حرکات خطرناکی از جمله کوبیدن به این کشتی و یدک‌کش کردن آن» را انجام داده‌اند. فیلیپین اقدامات «غیرقانونی، تهاجمی و بی‌فکرانه» آنها را محکوم کرد و گفت که آنها جان خدمه این کشتی را به خطر انداخته و به قایق‌هایشان آسیب رساندند.»

سفیر آمریکا در فیلیپین با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی «حرکات تهاجمی و خطرناک» چین را که به گفته او باعث «جراحات جسمی» و مانع از «عملیات قانونی دریایی» در این منطقه انحصاری اقتصادی شد، محکوم کرد.

گارد ساحلی چین اعلام کرد که کشتی تدارکاتی فیلیپین به‌طور غیرقانونی وارد آب‌های نزدیک این جزیره شده بود. گارد ساحلی چین این کشتی را متهم کرد که عامدانه به یکی از کشتی‌هایش نزدیک شده و گفت که این امر منجر به یک برخورد جزئی شده است.