تعداد گردشگران هاکونه به حدود ۹۰ درصد قبل از همه‌گیری کرونا رسید

گردشگران به شهر تفریحی هاکونه در نزدیکی توکیو بازگشته‌اند. تعداد بازدیدکنندگان در سال گذشته به حدود ۹۰ درصد میزان قبل از همه‌گیری کرونا رسید.

مقامات محلی می‌گویند ۵۱ / ۱۹ میلیون گردشگر از این شهر کوهستانی در استان کاناگاوا در سال ۲۰۲۳ بازدید کردند. این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۴ / ۱۲ درصد افزایش داشت.

قبل از همه‌گیری ویروس کرونا، در سال ۲۰۱۸ هاکونه ۲۶ / ۲۱ میلیون بازدیدکننده داشت. رقم مربوط به سال گذشته حدود ۹۰ درصد این تعداد بود.

در میان بازدیدکنندگان سال گذشته، ۵۷ / ۱۵ میلیون نفر مسافر یک روزه بودند. در مجموع ۹۳ / ۳ میلیون نفر، از جمله بیش از ۳۴۰ هزار گردشگر خارجی، حداقل یک شب در آنجا اقامت داشتند.

شهرداری هاکونه و انجمن گردشگری آن امیدوارند با استفاده از یارانه‌های دولتی جهت بهبود امکانات اقامتی و آموزش راهنماهای فرهنگ و طبیعت محلی، مسافران بیشتری جذب کنند.

کاتسوماتا هیرویوکی شهردار هاکونه گفت تعداد گردشگران حتی اگر به سطح قبل از همه‌گیری کرونا نرسیده باشد، به دلیل افزایش مسافران خارجی بهبود یافته است. او گفت که می‌خواهد از تقاضای رو به رشد گردشگری برای تقویت اقتصاد محلی استفاده کند.