سطوح هشدار باران‌های شدید و نکاتی در مورد تخلیه (۱) سطوح هشدار

در ژاپن، دوره ژوئن تا ژوئیه «تسویو» یا فصل باران نامیده می‌شود. در طول این دوره، اغلب بلایایی مانند رانش زمین و سیل رخ می‌دهند. جدیدترین سری ما بر هشدارهای آب و هوایی و اطلاعات تخلیه هنگام پیش‌بینی باران‌ شدید و سایر بلایای طبیعی و همچنین اقدامات مقتضی تمرکز دارد. در قسمت اول، ما به هشدار ۵ درجه‌ای برای باران شدید، سیل و رانش زمین نگاهی خواهیم داشت.

هنگام بارندگی شدید، اطلاعات مختلفی منتشر می‌شود که هشدار و توصیه از سوی سازمان هواشناسی ژاپن و همچنین فرمان تخلیه از سوی دولت‌های محلی در بین آنها است. هشدار ۵ درجه‌ای برای سازماندهی این اطلاعات در ۵ سطح مختلف با توجه به سطح خطر و اقدامات مقتضی آغاز شد.

برای هرکدام از این درجه‌ها از رنگ خاصی استفاده می‌شود تا مردم بتوانند میزان خطر را مستقیما درک کنند. به عنوان مثال، رنگ درجه ۵، بالاترین سطح خطر، سیاه است و درجه یک، پایین‌ترین سطح آن، سفید است.

سازمان هواشناسی اطلاعات مربوط به آب و هوا و بلایای طبیعی را به ۱۴ زبان از طریق وب‌سایت خود منتشر می‌کند. «نقشه خطر فوری» این سازمان سطوح خطر فاجعه را به رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد و این رنگ‌ها با سطوح مقیاس هشدار مطابقت دارند.

در قسمت‌های بعدی، جزئیات هر درجه هشدار و اقدامات مقتضی را بررسی خواهیم کرد

این اطلاعات ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ به‌روز شده است.