دولت ژاپن خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه هوش مصنوعی شد

مقامات دولت ژاپن می‌گویند این کشور باید برای حفظ قابلیت رقابت در رقابت جهانی هوش مصنوعی تلاش بیشتری کند. آنها می‌گویند که شرکت‌های داخلی برای رسیدن به رقبای خود در خارج از کشور به حمایت بیشتری نیاز دارند.

مقامات یک سری توصیه‌ها را در گزارش سالانه امسال درباره فناوری، علوم و نوآوری ارائه کردند. کابینه ژاپن روز سه‌شنبه این گزارش را تصویب کرد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که ایالات متحده و چین در دهه ۲۰۲۰ دستاوردهای بزرگی در زمینه هوش مصنوعی داشته‌اند و در چین، دولت برای تحقیق و توسعه حمایت استراتژیک ارائه کرده است.

این گزارش می‌گوید شرکت‌های ژاپنی با چالش‌های بیشتری از جمله کمبود محققان و کمبود پول مواجه شده‌اند.

در این گزارش آمده است برای رفع این عدم تعادل، ژاپن به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه و تلاش مستمر برای پرورش کارشناسان بیشتر نیاز دارد. همچنین خواستار پیوندهای قوی‌تر بین محققان برتر در ژاپن و خارج از کشور است و حمایت بیشتری را برای محققانی که از هوش مصنوعی در کار خود استفاده می‌کنند توصیه می‌کند.