نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن ۷ پرسنل مفقود در سانحه سقوط ۲ هلیکوپتر در ماه آوریل را کشته‌شده اعلام کرد

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن هفت پرسنلی که در سانحه سقوط دو بالگرد این نیرو در ماه آوریل مفقود شده بودند را کشته اعلام کرد. بدین ترتیب، اکنون رسما هر هشت خدمه این دو هلیکوپتر در این سانحه کشته شده‌اند.

این هلیکوپترها در ۲۰ آوریل بر فراز اقیانوس آرام در آب‌های ساحلی جزیره توریشیما واقع در جزایر ایزو با هم برخورد کردند. این دو هلیکوپتر در حال تمرین جنگ با زیردریایی با استفاده از تجهیزات سونار بودند.

مرگ یکی از هشت خدمه به سرعت تایید شد، در حالی که هفت نفر دیگر مفقود اعلام شدند.

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن روز سه‌شنبه مفقودان را کشته اعلام کرد. این گزارش به احتمال ناچیز زنده ماندن این افراد با گذشت تقریبا دو ماه از سقوط اشاره کرد.

نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن به جستجوی اجساد این هفت نفر و بقایای این هلیکوپترها ادامه خواهد داد.