بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ان‌اچ‌کی از تأثیر احتمالی کاهش نرخ زاد‌و‌ولد ژاپن نگران هستند

تازه‌ترین نظرسنجی ان‌اچ‌کی نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در مورد تأثیری که کاهش نرخ زاد و ولد ژاپن می‌تواند بر جامعه داشته باشد، ابراز نگرانی کرده‌اند.

ان‌اچ‌کی یک نظرسنجی تلفنی را طی یک دوره سه روزه منتهی به یکشنبه انجام داد. ۱۱۹۲ نفر یا ۴۹ درصد از جامعه هدف به سوالات پاسخ دادند.

آمار دولتی منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که نرخ باروری کل کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۰ / ۱ کاهش یافت. این کمترین میزان از زمان شروع ثبت داده‌ها در سال ۱۹۴۷ است. این رقم نشان‌دهنده تعداد فرزندانی است که انتظار می‌رود یک زن در طول زندگی خود داشته باشد.

بر اساس نظرسنجی ان‌اچ‌کی، ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان تأثیر اجتماعی کاهش نرخ زاد و ولد را شدیدا نگران‌کننده می‌دانند، در حالی که ۳۱ درصد گفتند که تا حدی احساس نگرانی می‌کنند. شش درصد گفتند که واقعاً نگران نیستند و دو درصد گفتند که اصلاً نگران نیستند.