ثبت رکورد مازاد حساب جاری برای ماه آوریل در ژاپن

بیشترین مازاد حساب جاری برای ماه آوریل در ژاپن ثبت شده است. این رکورد به دلیل افزایش نرخ بهره در خارج از کشور و ضعیف‌شدن ین، باعث افزایش درآمد حاصل از سود شرکت‌ها از دارایی‌های اوراق قرضه خود شد.

وزارت دارایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که این مازاد ۰۵ / ۲ تریلیون ین یا حدود ۱۳ میلیارد دلار است. این بیشترین میزان در ماه آوریل از سال ۱۹۸۵ است که داده‌های قابل مقایسه در دسترس قرار گرفت.

ماه آوریل همچنین پانزدهمین ماه متوالی مازاد حساب جاری بود.

حساب جاری معیار مهمی برای سنجش تجارت و سرمایه‌گذاری کشور با دیگر نقاط جهان است.

درآمد اولیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیارد ین افزایش یافت و به بیش از ۸ / ۳ تریلیون ین یا تقریبا ۲۴ میلیارد دلار رسید.

این شامل سود سهامی که شرکت‌های ژاپنی از شرکت‌های تابعه خارج از کشور دریافت می‌کنند، و همچنین درآمد حاصل از سود اوراق قرضه است.

به دلیل افزایش تعداد گردشگران خارجی، صورتحساب سفر به میزان ۷ / ۴۴۶ میلیارد ین یا حدود ۸ / ۲ میلیارد دلار مازاد داشت. این بزرگترین مقدار بر حسب ین از زمان شروع ثبت این داده‌ها در سال ۱۹۹۶ بود.

در همین حال، کسری تجاری بیش از ۲ / ۳ میلیارد دلار نسبت به یکسال قبل از آن افزایش یافت و به ۵ / ۶۶۱ میلیارد ین یا ۲ / ۴ میلیارد دلار رسید. افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش ارزش واردات شد.