کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه اول امسال کمتر از داده‌های اولیه بود

اقتصاد ژاپن در سه ماه اول سال جاری کمتر از آنچه در ابتدا گزارش شده بود کوچک شد، که دلیل آن عمدتا تجدید‌نظر رو به بالا در سرمایه‌گذاری دارایی شرکت‌ها بود.

بنا بر اعلام دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی در شرایط سالانه تعدیل‌شده بر اساس تورم نسبت به سه ماهه قبل ۸ / ۱ درصد کاهش یافت. رقم اولیه منفی ۰ / ۲ درصد بود.

این رشد منفی در دوره ژانویه تا مارس، اولین انقباض طی دو فصل بود.

سرمایه‌گذاری دارایی از منفی ۸ / ۰ درصد به منفی ۴ / ۰ درصد بازنگری شد. مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بدون تغییر در سطح منفی ۷ / ۰ درصد باقی ماند.

صادرات کمی بدتر از آمارهای اولیه بود، که یک دهم واحد کاهش یافت و به منفی ۱ / ۵ درصد رسید، در حالی که واردات یک دهم واحد بهتر و منفی ۳ / ۳ درصد بود.

تحلیلگران می‌خواهند ببینند آیا افزایش اخیر دستمزدها و کاهش میزان ثابت مالیات که از ماه ژوئن اعمال می‌شود، می‌تواند مصرف را حتی با ادامه بالارفتن قیمت‌ها افزایش دهد یا خیر.