اوج شکوفایی گل‌های زنبق در پارک نیگاتا در مرکز ژاپن

بازدیدکنندگان بسیاری برای تماشای زنبق‌های رنگارنگ در اوج شکوفایی به پارکی در استان نیگاتا واقع در مرکز ژاپن می‌روند.

جشنواره زنبق در پارک هیوکو آیامه‌ئن در شهر آگانو ۱۷۰ گونه زنبق را نشان می‌دهد. در این پارک بیش از ۳۰۰ هزار گل زنبق به نمایش گذاشته شده است.

مردم از این گل‌ها که به رنگ های بنفش، سفید، زرد و رنگ‌های دیگر هستند عکس می‌گیرند.

این جشنواره تا ۲۳ ژوئن ادامه خواهد داشت.