تغیر در قوانین پذیرش درخواست‌های پناهندگی در ژاپن

ژاپن از روز دوشنبه اجرای قانون بازبینی‌شده کنترل مهاجرت و شناسایی پناهندگان را آغاز می‌کند. اتباع خارجی که سه بار یا بیشتر درخواست پناهندگی آنها رد شده است مشمول اخراج می‌شوند مگر اینکه دلایل منطقی ارائه کنند.

مقامات می‌گویند برخی از اتباع خارجی سعی می‌کنند با سوء استفاده از سیستم اداری، که اخراج آنها را طی روند رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به حالت تعلیق در می‌آورد، از اخراج شدن اجتناب کنند.

قانون بازنگری شده همچنین به افرادی که با حکم اخراج مواجه هستند اجازه می‌دهد تا به جای مراکز بازداشت تحت نظارت افراد مجاز زندگی کنند.

سازمان مهاجرت ژاپن می‌گوید که شاهد بازداشت‌های طولانی مدت و بررسی درخواست‌های مکرر پناهندگی از سوی پناهجویانی بوده است که حاضر به ترک ژاپن و بازگشت به کشورهای خود نیستند.

این سازمان در ادامه می‌افزاید که با وضعیت پیش آمده رسیدگی سریع به درخواست پناهندگی کسانی که واقعاً نیاز به محافظت و حمایت دارند دشوار شده است.

با این حال، گروه‌های حامی حقوق اتباع خارجی‌ به اشکالاتی در قانون تجدیدنظر شده، نظیر عدم اطمینان از شفافیت کافی و انصاف در بررسی درخواست‌های پناهندگی اشاره می‌کنند.

آنها می‌گویند که این قانون می‌تواند باعث اخراج پناهجویان و بازگرداندن آنها به کشورهایی شود که ممکن است در آنجا تحت آزار و اذیت قرار گیرند.