هزینه‌کرد خانوارهای ژاپنی برای اولین بار در ۱۴ ماه گذشته افزایش یافت

آوریل امسال، حتی با وجود اینکه مصرف کنندگان کمتر برای غذا هزینه کردند، هزینه‌کرد خانوارهای ژاپنی برای اولین بار در ۱۴ ماه گذشته افزایش یافت.

وزارت امور داخلی می‌گوید خانوارهای دو یا چند نفره به طور متوسط ​​۳۱۳,۳۰۰ ین، حدود ۲۰۰۰ دلار ،در ماه آوریل خرج کردند.

این میزان نسبت به سال قبل، با لحاظ تورم، نیم درصد افزایش یافت.

هزینه‌کرد برای مواد غذایی ۷ / ۲ درصد کاهش یافت زیرا افزایش قیمت مواد غذایی باعث کاهش تقاضا شد.

هزینه‌کرد برای امور فرهنگی و تفریحی ۲ / ۹ درصد کاهش یافت زیرا ضعیف‌تر شدن ین جذابیت سفرهای خارج از کشور را کمتر کرد.

با پایان یافتن کاهش شهریه که برخی دانشگاه‌ها در واکنش به همه‌گیری کرونا آغاز کردند، هزینه‌‌کرد برای تحصیل ۹ / ۲۵ درصد افزایش یافت.