تظاهرات دانشجویان دانشگاه توکیو علیه طرح افزایش شهریه

دانشجویان دانشگاه توکیو علیه طرح افزایش شهریه تظاهرات کردند.

حدود ۴۰۰ نفر در تظاهرات روز پنجشنبه در محوطه «هونگو» این دانشگاه در توکیو شرکت کردند.

اکنون دانشگاه توکیو افزایش شهریه را در دست بررسی دارد. تحت حداکثر افزایش مجاز کشوری، شهریه سالانه می‌تواند از ۵۳۵,۸۰۰ ین فعلی، حدود ۳۴۰۰ دلار، تقریبا ۱۰۰,۰۰۰ ین، حدود ۶۴۰ دلار، افزایش یابد.

برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات می‌گفتند امکان دارد افزایش شهریه برخی از متقاضیان از جمله دانشجویان مناطق روستایی را دلسرد کند. آنها همچنین می‌گفتند این کار تنوع دانشجویی را تضعیف می‌کند.

برخی دیگر می‌گفتند همیشه دانشجویانی هستند که واجد شرایط کمک مالی نخواهند بود.

دانشجویان با تصویب قطعنامه‌ای، خواستار لغو طرح افزایش شهریه شدند. آنها از دانشگاه می‌خواهند دلایل این افزایش را توضیح دهد و اطلاعات برنامه‌های کمک مالی را آشکار کند. دانشجویان همچنین از دانشگاه خواستند جلساتی را با آنها داشته باشد.

مسئولان این دانشگاه می‌گویند در حال بحث در مورد افزایش شهریه هستند اما هیچ اطلاعاتی برای افشا ندارند زیرا این طرح هنوز تحت بررسی است.