وزیر خارجه مجارستان بر اهمیت همکاری انرژی با روسیه تأکید کرد

وزیر امور خارجه مجارستان در بحبوحه افزایش تحریم‌های اقتصادی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا علیه مسکو، بر اهمیت همکاری انرژی با روسیه تأکید کرده است.

پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، روز پنجشنبه در یک نشست مرتبط با انرژی در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی کرد. مدیران تجاری و مقامات دولتی از کشورهای دیگر نیز در این همایش شرکت داشتند.

سیجارتو بر اهمیت رابطه همکاری با روسیه تأکید کرد و گفت «ما برای از دست دادن شراکت‌های خوب در زمینه تأمین انرژی آمادگی نداریم.»

دفتر ریاست جمهوری روسیه می‌گوید مجارستان تنها کشور اتحادیه اروپاست که یک وزیر کابینه‌اش را به مجمع امسال فرستاد.