نخست‌وزیر ژاپن خواستار تصویب لایحه برنامه جدید آموزش کارگران خارجی شد

کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر ژاپن، مجدداً از قانون‌گذاران خواست لایحه‌ برنامه جدیدی که برای توسعه مهارت‌های کارگران خارجی به منظور کمک به کاهش کمبود نیروی کار در ژاپن طراحی شده است را تصویب کنند.

کیشیدا روز پنجشنبه در کمیته امور قضایی مجلس سنا سخنرانی می‌کرد. وی بر لزوم ایجاد جامعه‌ای فراگیر تاکید کرد که در آن خارجی‌ها بتوانند با استفاده کامل از توانایی‌های خود کار کنند.

او گفت که در زمانی که رقابت بین کشورها برای جذب نیروی کار توانمند خارجی تشدید می‌شود، تأمین امنیت شغلی آنها در ژاپن بسیار مهم است.

این لایحه پیشنهادی قانون مهاجرت و قوانین مربوطه را اصلاح می‌کند.

اصلاحات مذکور برنامه فعلیِ آموزش کارآموزان فنی برای اتباع خارجی را با سیستم جدیدی برای آموزش آنها برای پر کردن کمبود نیروی کار در بخش‌های خاص مانند مراقبت‌های پرستاری و ساخت‌و‌ساز جایگزین می‌کند.

برنامه جدید ممکن است تعداد خارجی‌های دارای اقامت دائم را افزایش دهد. اما یک نکته بحث برانگیز این است که قانون پیشنهادی به دولت این امکان را می‌دهد که تحت شرایط خاصی وضعیت اقامت دائم را لغو کند. مثلاً اگر ساکنان خارجی عمداً مالیات نپردازند، ممکن است این اتفاق بیفتد.

در جلسه کمیته، یک قانونگذار از حزب اپوزیسیون، حزب مشروطه دموکرات، گفت که بیشتر نکات کلیدی با عبارات مبهم مشروط شده است که جای زیادی برای تفسیر باقی می‌گذارد.

کیشیدا پاسخ داد که دولت قصد دارد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هارا تهیه کند که در آنها نوع مواردی که منجر به لغو اقامت دائم می‌شود را توضیح دهد.

او گفت که این دستورالعمل‌ها بر اساس مباحث پارلمان و جاهای دیگر تهیه می‌شود و هدف آن تضمین شفافیت و انصاف در رویه‌ها خواهد بود.