ژاپن میزبان نشست هفته آینده در برلین برای ترویج بازسازی در اوکراین خواهد بود

دولت ژاپن هفته آینده در آلمان با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی دیداری با اوکراین ترتیب می‌دهد تا گفتگوها در مورد بازسازی این کشور جنگ‌زده ادامه یابد.

انتظار می‌رود نمایندگان حدود ۶۰ شرکت از این دو کشور و همچنین مقامات دولتی اوکراین از جمله نخست وزیر دنیس شمیهال در این نشست که در حاشیه کنفرانس بین‌المللی در برلین در مورد بازسازی اوکراین برگزار می‌شود، شرکت کنند.

انتظار می‌رود که آنها در مورد پیشرفت کمک‌های ژاپن به اوکراین که در فوریه بر سر آن توافق شده بود، گزارش دهند.

همچنین انتظار می‌رود که شرکت‌کنندگان در مورد بیش از ۱۰ پروژه همکاری جدید که شامل کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ساخت و ساز مسکن و سایر زمینه‌ها می‌شود، به توافق برسند.

در ماه فوریه، توکیو میزبان کنفرانس ژاپن و اوکراین برای ارتقای رشد اقتصادی و بازسازی بود. دو کشور هفت حوزه حمایتی از جمله زیرساخت‌های اجتماعی و پاکسازی مین‌های زمینی را ارائه کردند و در مورد بیش از ۵۰ پروژه همکاری تبادل اسناد کردند.