سازمان جهانی هواشناسی ۸۰ درصد احتمال می‌دهد که دمای کره زمین از مرز ۵ / ۱ درجه فراتر رود

سازمان جهانی هواشناسی می‌گوید به احتمال ۸۰ درصد، ظرف پنج سال آینده میانگین دمای جهانی به طور موقت ۵ / ۱ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن می‌شود.

این نهاد سازمان ملل روز چهارشنبه نتایج تجزیه و تحلیل وضعیت آب و هوای جهانی و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ را بر اساس داده‌های مقامات هواشناسی در سراسر جهان منتشر کرد.

این گزارش پیش بینی می کند که میانگین دمای جهانی نزدیک به سطح زمین برای هر یک از این پنج سال بین ۱ / ۱ تا ۹ / ۱ درجه بالاتر از میانگین دمای جهانی در طول سال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ خواهد بود.

این گزارش می‌گوید که به احتمال ۸۶ درصد، حداقل یک سال یک رکورد دمایی جدید به ثبت خواهد رسید، که بالاتر از دمای سال ۲۰۲۳ است که ۴۵ / ۱ درجه بالاتر از سطح پایه قبل از صنعتی شدن بود.

طرفین توافقنامه ۲۰۱۵ پاریس قصد دارند افزایش میانگین دما را به ۵ / ۱ درجه محدود کنند.

سازمان جهانی هواشناسی می گوید گرمایش کوتاه مدت معادل نقض دائمی هدف توافقنامه پاریس نیست. اما می گوید امکان اینکه حداقل دمای یکی از پنج سال آینده از ۵ / ۱ درجه بالاتر از سال ۲۰۱۵ باشد به طور پیوسته افزایش یافته است.

کو بارت، معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، گفت: «پشت این آمارها این واقعیت تلخ نهفته است که ما تا دستیابی به اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس فاصله زیادی داریم.»