پیمان راه‌اندازی نهاد رابط برای برنامه مشترک ساخت جت‌ جنگنده تصویب شد

پارلمان ژاپن پیمانی را برای ایجاد سازمانی به منظور هماهنگ‌کردن ساخت یک جت جنگنده نسل بعدی با بریتانیا و ایتالیا تصویب کرده است.

مجلس سنای پارلمان ژاپن در جلسه عمومی روز چهارشنبه خود با اکثریت آرا این پیمان را تصویب کرد.

این اقدام با حمایت حزب حاکم لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی کوچکتر آن کومه‌ئی، و همچنین احزاب اپوزیسیون، حزب مشروطه دموکرات و حزب نوآوری ژاپن همراه شد.

پروژه‌ای به نام برنامه جهانی پیکار هوایی یا GCAP این جنگنده را توسعه خواهد داد. این سه کشور توافق کرده بودند که یک نهاد ارتباطی به نام «سازمان بین‌المللی دولتی GCAP» یا GIGO ایجاد کنند.

دفتر مرکزی GIGO در بریتانیا خواهد بود که یک تبعه ژاپنی به عنوان اولین رئیس آن را اداره خواهد کرد.

این پیمان کمک‌هایی را برای بودجه عملیاتی و اعزام کارکنان دولتی به سازمان مشخص می‌کند.

انتظار می‌رود چند صد نفر در سازمان جدید کار کنند. دولت ژاپن در نظر دارد مقامات و مهندسان وزارت دفاع و همچنین پرسنل نیروی هوایی دفاع از خود را به این سازمان مامور کند.