متوسط ​​دستمزد پایه در ژاپن در ماه آوریل ۳ / ۲ درصد افزایش یافت

آمارهای دولت ژاپن نشان می‌دهد که میانگین دستمزد پایه ماهانه در آوریل نسبت به سال قبل ۳ / ۲ درصد افزایش یافته است، اما دستمزدهای واقعی همچنان رو به کاهش است.

وزارت کار ارقام اولیه را از نظرسنجی از بیش از ۳۰ هزار کسب و کار با حداقل پنج کارمند منتشر کرد.

این ارقام نشان می‌دهد که میانگین دستمزد بدون اضافه کاری در آوریل ۲۶۴ هزار و ۵۰۳ ین یا حدود ۱۷۰۰ دلار بوده است. این نرخ نسبت به سال قبل ۳ / ۲ درصد افزایش یافته است که بیشترین نرخ افزایش در حدود ۳۰ سال گذشته است.

دستمزدهای واقعی تعدیل شده بر اساس تورم ۷ / ۰ درصد کاهش یافت و بیست و پنجمین ماه متوالی کاهش را رقم زد. این طولانی‌ترین روند نزولی ثبت‌شده است.

این نشان می‌دهد که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با افزایش قیمت‌ها باشد.

مقامات وزارت کار می‌گویند افزایش شدید دستمزدها که در جریان مذاکرات دستمزد سالانه تضمین شده است ظاهراً منجر به افزایش دستمزدهای پایه شده است، اما افزایش قیمت‌ها همچنان تأثیر قوی دارد. آنها می‌گویند انتظار می‌رود برخی از شرکت‌ها دستمزدها را در اواخر سال افزایش دهند و آنها از نزدیک دنبال خواهند کرد تا ببینند آیا دستمزدهای واقعی نیز افزایش می‌یابد یا خیر.