ائتلاف مودی با کسب اکثریت در انتخابات هند راه را برای سومین دوره نخست‌وزیری او هموار کرد

پس از اینکه ائتلاف مودی در انتخابات عمومی هند اکثریت را در مجلس نمایندگان کسب کرد، نارندرا مودی نخست وزیر این کشور اعلام پیروزی کرد. اما حزب او نتوانست به تنهایی اکثریت را به دست آورد.

شمارش آرا از روز سه‌شنبه آغاز شد. کمیسیون انتخابات می‌گوید کسب همه ۵۴۳ کرسی تا اوایل روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام شد. ائتلاف مودی به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا ۲۹۳ کرسی به دست آورد.

انتظار می‌رود ائتلاف حاکم فوراً برای حفظ دولت مودی برای سومین دوره مذاکره کند. با این حال، حزب بهاراتیا جاناتا مودی به طور غیرمنتظره ای به ۲۴۰ کرسی کاهش یافت.

از سوی دیگر، کرسی‌های یک ائتلاف مخالف علیرغم آنچه نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیش‌بینی کرده بودند، به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که رأی‌دهندگان، عمدتاً در مناطق روستایی، از تشدید نابرابری‌های اقتصادی و وخیم‌تر شدن شرایط بیکاری، که علیرغم رشد اقتصادی قوی، در دوران تصدی مودی تشدید شده است، ناراضی هستند.