ملکه ماساکو طبق سنت امپراتوری به کرم‌های ابریشم غذا داد

ملکه ماساکو در یک رویداد سنتی خانواده امپراتوری ژاپن برای تغذیه کرم‌های ابریشم شرکت کرد.

ملکه‌های ژاپنی از اواخر قرن نوزدهم سنت پرورش کرم ابریشم را به ارث گذاشته‌اند.

ملکه ماساکو روز سه‌شنبه به بخشی در محوطه کاخ امپراتوری در توکیو رفت که در آنجا کرم ابریشم پرورش داده می‌شود. او برگ‌های توت را به گونه‌ای از کرم ابریشم ژاپنی به نام «کوشیمارو» داد که اندازه‌شان به حدود سه سانتی‌متر رسیده است.

مقامات آژانس خاندان امپراتوری می‌گویند که ملکه از دیدن کرم‌های ابریشم که به سرعت از زیر برگ‌ها بیرون می‌آمدند، خوشحال به نظر می‌رسید.

سه گونه دیگر از کرم ابریشم نیز در کاخ امپراتوری پرورش داده می‌شود. گفته می‌شود که برخی از آنها شروع به تنیدن پیله کرده‌اند.

مقامات می‌گویند ملکه پیله‌ها را برداشت خواهد کرد.

این آژانس می‌گوید از ابریشم تولید شده در این بخش در هدایایی برای مقامات خارجی استفاده خواهد شد.