رئیس‌جمهور تایوان از حادثه میدان تیان‌آن‌من یاد کرد

لای چینگ ته، رئیس‌جمهور تایوان، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از حادثه میدان تیان‌آن‌من در پکن یاد کرد.

او روز سه‌شنبه با اشاره به اقدام دولت چین در سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در ۴ ژوئن ۱۹۸۹ نوشت که یاد سی و پنجمین سالگرد این واقعه را گرامی می‌دارد.

او گفت آن کشوری واقعاً مورد احترام است که ملتش بتوانند با صدای بلند اظهارنظر کنند. او گفت که هر دولتی باید شجاعانه با صدای مردم به ویژه نسل‌های جوان روبرو شود.

وی تاکید کرد که تنها با دموکراسی و آزادی می‌توان از مردم محافظت کرد.

او نوشت که خاطرات چهارم ژوئن از جریان تاریخ پاک نخواهد شد. وی گفت تایوان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا خاطرات این تاریخ برای مدت طولانی در یاد و ذهن مردم باقی بماند.

او گفت تایوان همچنین تلاش خواهد کرد تا بر قلب تک تک افرادی که در اندیشه دموکراسی در چین هستند، تاثیر بگذارد.