پس از زلزله‌ای با قدرت ۰ / ۶ هیچ ناهنجاری در دو نیروگاه هسته‌ای منطقه گزارش نشده است

سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ژاپن می‌گوید به دنبال زمین‌لرزه صبح دوشنبه هیچ گزارشی مبنی بر بروز وضع غیرعادی در دو نیروگاه هسته‌ای در امتداد سواحل دریای ژاپن گزارش نشده است.

زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴ در مقیاس لرزه‌نگاری از صفر تا هفت ژاپن در نیروگاه هسته‌ای کاشیوازاکی-کاریوا در استان نیگاتا ثبت شد.

شدت این زمین‌لرزه در نیروگاه اتمی شیکا در استان ایشیکاوا نیز ۳ بود.

این سازمان می‌گوید که تغییری در سطح تشعشعات در این دو نیروگاه ایجاد نشده است.