هشدار مقامات هواشناسی درباره شرایط ناپایدار جوی در شمال و شرق ژاپن

مقامات سازمان هواشناسی ژاپن به مردم توصیه می‌کنند که به دلیل شرایط بسیار ناپایدار جوی در بخش‌های شرقی و شمالی کشور مراقب صاعقه، گردباد و بارندگی‌های محلی باشند.

سازمان هواشناسی می‌گوید دلیل این ناپایداری جوی جریان یک توده هوای سرد در ارتفاعات و جریان هوای مرطوب به سمت سامانه کم‌فشاری است که به سمت شرق بر فراز دریای ژاپن در حال حرکت است.

این تغییرات باعث ایجاد ابرهای بارانی در مناطقی از جمله کانتو، توکای و هوکوریکو شده است.

پیش‌بینی می‌شود که این شرایط ناپایدار تا روز دوشنبه در شرق و شمال ژاپن ادامه داشته باشد.

مقامات هواشناسی به مردم توصیه می‌کنند که مراقب صاعقه، گردباد و وزش انواع بادهای ناگهانی و همچنین بارش شدید باران‌های محلی و تگرگ باشند.

این سازمان همچنین به مردم توصیه می‌کند در صورت تاریک شدن ناگهانی هوا و وزش بادهای سرد و وجود نشانه‌هایی از نزدیک شدن و گسترش ابرهای کومه‌ای باران‌زا، برای حفظ ایمنی خود در ساختمان‌های مقاوم پناه بگیرند.