گفتگوی مقامات گارد ساحلی درباره امنیت دریایی دریای چین جنوبی

در بحبوحه اقدامات قهری فزاینده چین در دریای چین جنوبی، مقامات گارد ساحلی چند کشور پیرامون راه‌هایی برای تضمین امنیت دریایی بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

روز شنبه نمایندگانی از آسیای جنوب شرقی، آمریکا و ژاپن در اجلاس شانگری‌لا در سنگاپور حضور یافتند.

رونی گیل گاوان، فرمانده گارد ساحلی فیلیپین، به حادثه‌ای که اخیرا رخ داد اشاره کرد که در آن گارد ساحلی چین با آبپاش به کشتی‌های فیلیپینی در دریای چین جنوبی حمله کرد و منجر به زخمی شدن خدمه این کشتی‌ها شد.

او گفت که آب‌پاش‌ها قرار است «جان‌ها و دارایی‌ها را از آتش نجات دهند، یا صرفا آتش را خاموش کنند» و «برای روشن کردن آتش» نیستند.

لیندا فاگان، فرمانده گارد ساحلی آمریکا، بر طرح‌هایی برای افزایش حمایت از گارد ساحلی فیلیپین و سایر سازمان‌ها تاکید کرد.

او گفت که آمریکا به شرکای خود کمک خواهد کرد تا قابلیت‌های خود برای اعمال حاکمیت در آب‌هایشان را به دست آوردند.

سگوچی یوشیو، معاون فرمانده گارد ساحلی ژاپن، که برای نخستین بار در این نشست شرکت می کرد، گفت کشتی‌های گارد ساحلی نباید به عنوان ابزاری برای تغییر وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.