وزیر دفاع ژاپن: ژاپن در امنیت منطقه اقیانوس‌های هند و آرام پیشرو خواهد بود

وزیر دفاع ژاپن در یک کنفرانس امنیتی آسیا گفته است کشورش مصمم است در راستای حفظ و تقویت نظم بین‌المللی آزاد و باز مبتنی بر حاکمیت قانون در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام، اقدامات را رهبری کند.

روز شنبه، کیهارا مینورو در اجلاس امنیت آسیا در سنگاپور که با عنوان «گفتگوی شانگری‌لا» نیز شناخته می‌شود، سخنرانی کرد.

او گفت جامعه بین‌المللی شاهد تغییرات یکجانبه وضعیت موجود با زور یا اجبار و تلاش‌هایی از این دست در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی است.

به نظر می‌رسد اشاره کیهارا به افزایش فعالیت‌های دریایی چین در این مناطق بود.

او گفت صلح و ثبات در دو سوی تنگه تایوان نیز مهم است و افزود حفظ صلح و ثبات در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام به نفع مشترک جامعه بین‌المللی است.

او گفت ژاپن با شبکه‌ای از کشورهایی که در این هدف مشترک سهیم هستند، همکاری خواهد کرد.

کیهارا درباره تصمیم برای دستیابی به قابلیت‌های به اصطلاح ضدحمله صحبت کرد و توضیح داد هدف از تقویت توان دفاعی ژاپن و تقویت همکاری با کشورهای متحد و همفکرش و نیز شرکایش تشدید تنش در منطقه نیست.

او اضافه کرد هدف ژاپن این است که با جلوگیری از تغییرات یکجانبه در وضعیت موجود با توسل به زور، فضای امنیتی مطلوبی ایجاد شود.