شیلات ژاپن: تولید محصولات غذایی دریایی کشور کمتر از ۴ میلیون تن شده است

وزارت شیلات ژاپن می‌گوید تولید محصولات غذایی دریایی این کشور در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین حد خود و برای دومین سال متوالی به زیر ۴ میلیون تن رسید.

این وزارتخانه ارقام اولیه‌ای منتشر کرد که شامل داده‌های مربوط به استان ایشیکاوا، که بررسی در آن به دلیل زلزله شبه‌جزیره نوتو به تعویق افتاده است، نمی‌شود.

سال ۲۰۲۳، جمع کل محصولات دریایی با احتساب غذاهای دریایی پرورشی با ۹ / ۴ درصد یا حدود ۱۹۰ هزار تن کاهش نسبت به سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۲ / ۳ میلیون تن رسید.

این وزارتخانه می‌گوید انتظار می‌رود این رقم حتی پس از لحاظ کردن داده‌های ایشیکاوا در آن کمترین میزان تا‌کنون باشد.

صید منابع شیلات با ۳ / ۴ درصد کاهش به حدود ۸۲ / ۲ میلیون تن رسید.

در مقایسه با سال ۲۰۲۲، صید ماهی ساردین با ۱ / ۶ درصد افزایش به ۶۸۰,۹۰۰ تن، صید ماهی خال‌مخالی با کاهش ۳ / ۱۸ درصدی به ۲۶۱,۱۰۰ تن و صید ماهی بونیتو با ۲۰ درصد کاهش به ۱۵۲,۶۰۰ تن رسید.

سازمان شیلات ژاپن می‌گوید در زمانی که محیط زیست دریایی به دلیل گرم شدن کره زمین و عوامل دیگر در حال تغییر است، برای بهبود وضعیت این بخش صنعتی تلاش خواهد کرد.