شاخص قیمت مصرف‌کننده در توکیو در ماه مه ۹ / ۱ درصد افزایش یافت

جدیدترین میزان تورم در توکیو نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن در ماه مه همچنان افزایش یافته است. این نرخ افزایش از آوریل شدت گرفت، اما برای دومین ماه متوالی کمتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی ماند.

به گفته وزارت امور داخلی، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ۲۳ بخش توکیو در ماه مه نسبت به سال گذشته ۹ / ۱ درصد افزایش یافته است. در این شاخص، مواد غذایی تازه که بسته به شرایط آب و هوایی دارای نوسانات قیمتی گسترده هستند، در نظر گرفته نمی‌شوند.

یکی از عوامل این افزایش، بالارفتن هزینه افزوده‌شده به قبض‌های برق برای پوشش هزینه‌های ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر بود. هزینه‌های برق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ / ۱۳ درصد افزایش یافت که اولین افزایش طی ۱۶ ماه گذشته است.

قیمت مواد غذایی بدون احتساب مواد فاسدشدنی ۲ / ۳ درصد افزایش یافت. این نرخ نسبت به آوریل بدون تغییر بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در توکیو به عنوان شاخص تورم در سراسر کشور در نظر گرفته می‌شود.