صنایع شبه‌جزیره نوتو ژاپن کار را از سر می‌گیرند

از وقوع زلزله قدرتمند روز اول سال نو میلادی در شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا ژاپن تقریبا ۵ ماه می‌گذرد. یک کارخانه تولید ساکی، مشروب برنج، در این شبه جزیره که مجبور به توقف تولید شده بود، فعالیت را از سرگرفته است.

کارخانه «کازوما ساکه» که سال ۱۸۶۹ تاسیس شد، در این فاجعه آسیب زیادی دید. زمین کارخانه قدری پایین رفت و سونامی آب گل‌آلود وارد آن کرد.

آب لوله‌کشی این کارخانه نهایتا وصل شد و کار مشروب‌سازی نیز آوریل امسال از سرگرفته شد.

روز پنجشنبه، کار پر کردن بطری‌ها با ساکی و الصاق برچسب روی آنها انجام شد و اکنون، مشروب برنج تازه تولید در فروشگاه‌ها آماده فروش است.

سایر صنایع نیز در حال بهبود هستند.

اقدام برای از سرگیری ماهیگیری در شهر واجیما در حال انجام است. به دلیل آسیب دیدن بندر این شهر در زمین‌لرزه، ده‌ها قایق ماهیگیری روز پنجشنبه به بندر دیگری منتقل شدند.

تعاونی ماهیگیری محلی قصد دارد امکان از سرگیری ماهیگیری را، در مناطقی که کار ساخت بندر آنجا تکمیل شده است، بررسی کند.