نیککی به‌شدت سقوط کرد و نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن افزایش یافت

شاخص سهام توکیو روز پنجشنبه به دنبال رکود خریدو‌فروش سهام در بازار نیویورک به شدت سقوط کرد. افزایش سود بلندمدت آمریکا، سرمایه‌گذاران را در مورد چشم انداز اقتصاد آمریکا نگران کرده است.

شاخص نیککی، با ۵۰۲ واحد یا ۳ / ۱ درصد کاهش نسبت به روز چهارشنبه، به ۳۸۰۵۴ واحد رسید.

تحلیلگران می‌گویند بسیاری از بازیگران بازار، سهام خود بخصوص سهام نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های مرتبط با فناوری پیشرفته را فروختند. این امر در یک مرحله منجر به کاهش بیش از ۹۰۰ واحد یا بیش از ۲ درصد شد.

در همین حال، سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن روز پنجشنبه برای مدت کوتاهی به ۱ / ۱ درصد افزایش یافت.

سود اوراق بهادار به سطحی رسیده که از ژوئیه ۲۰۱۱ مشاهده نشده است. هفته گذشته این سود پس از رسیدن به این رقم برای اولین بار طی ۱۱ سال، بالاتر از یک درصد نوسان داشت.

سوددهی زمانی افزایش می‌یابد که قیمت اوراق قرضه دولتی کاهش یابد.