دادگاهی در هنگ‌کنگ ۱۴ فعال دموکراسی‌طلب را محکوم کرد

دادگاهی در هنگ‌کنگ ۱۴ فعال دموکراسی‌طلب را که به اتهام نقض قانون جدید امنیت ملی این منطقه محاکمه شده بودند، محکوم کرده است.

آنها در میان ۴۷ فعال سیاسی از جمله قانونگذاران سابق دموکراسی‌طلب هستند که ۳ سال پیش به براندازی دولت متهم شدند. به نظر می‌رسد آنها در انتخابات مقدماتی غیررسمی که سال ۲۰۲۰، که پیش از رای‌گیری رسمی شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ برگزار شد، شرکت داشتند.

این رو که این پرونده به عنوان حرکتی در سرکوب جنبش‌های دموکراسی‌طلب هنگ کنگ محسوب می‌شود، روز پنجشنبه، جمعیت بسیاری در برابر دادگاه تجمع کردند.

دادگاه برای ۱۶ نفر که نسبت به اتهامات خود ابراز بیگناهی کرده بودند، حکم صادر کرد. حکم صادر شده با ادعای دادستانی مبنی بر اینکه متهمان پس از به دست آوردن اکثریت در نهاد قانونگذاری سعی کردند با رای منفی به بودجه و سایر لوایح، رئیس‌اجرایی وقت هنگ کنگ را مجبور به استعفا کنند، همسو است.

دادگاه ۱۴ متهم را مجرم تشخیص داد و گفت آنها تلاش کرده‌اند عملکرد دولت هنگ‌کنگ را تضعیف کنند.

دو نفر نیز تبرئه شدند.

تا امروز، ۳۱ نفر از جمله یکی از فعالان سیاسی به نام جاشوا ونگ در دادگاه اتهام وارده را پذیرفته‌اند. امکان دارد برای آنها احکامی شامل حبس ابد صادر شود.

در بیرون ساختمان دادگاه، فعالان دموکراسی‌طلب تلاش کردند برای آزادی متهمان تظاهرات کنند. اما پس از اینکه پلیس به آنها فرمان داد محل را ترک کنند، از تظاهرات منصرف شدند.