پارلمان بریتانیا برای انتخابات سراسری ۴ ژوئیه منحل شد

پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ۴ ژوئیه منحل شد و نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال اولین تغییر در دولت در ۱۴ سال گذشته است.

این انحلال به دنبال اعلام نخست‌وزیر ریشی سوناک مبنی بر برگزاری انتخابات عمومی در هفته گذشته صورت گرفت. مبارزات انتخاباتی برای ۶۵۰ کرسی پارلمان هم اکنون به شدت ادامه دارد.

آخرین نظرسنجی YouGov که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که حزب اصلی اپوزیسیون کارگر با ۴۷ درصد پیشتاز است و حزب محافظه کار سوناک با ۲۰ درصد عقب‌تر است.

سوناک قبلاً در مناطقی مانند ایرلند شمالی و ولز در تلاش برای تقویت حمایت از حزب خود مبارزات انتخاباتی رادر پیش گرفته است.

او تاکید می کند که دولتش به وعده خود برای کاهش تورم عمل کرده است.

وعده های مبارزاتی حزب محافظه کار شامل طرحی است که بر اساس آن جوانان ۱۸ ساله باید یک سال آموزش نظامی اجباری یا داوطلبانه در جامعه انجام دهند. همچنین وعده کاهش مالیات برای بازنشستگان را می دهد.

رهبر حزب کارگر، کی‌یر استارمر، در اسکاتلند و جاهای دیگر به مبارزات انتخاباتی پرداخته است.

استارمر از دولت محافظه کار به دلیل ایجاد هرج و مرج و تفرقه انتقاد کرده است. او نوید تغییراتی مانند کاهش زمان انتظار برای دریافت درمان تحت خدمات بهداشت ملی را می دهد.

رهبران حزب در ۴ ژوئن در یک مناظره تلویزیونی با یکدیگر روبرو خواهند شد.