۲۰ درصد از واحدهای آپارتمانی «هارومی فلگ» توکیو برای اجاره یا فروش مجدد گذاشته شد

ان اچ کی دریافته است که نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای برج مکان دهکده ورزشکاران المپیک تابستانی توکیو برای اجاره یا فروش مجدد ارائه شده است.

خلیج توکیو در بخش چوئو این مکان که «هارومی فلگ» نام دارد را احاطه کرده است. دولت کلانشهر توکیو آن را به واحدهای آپارتمانی تبدیل کرده است که عمدتاً هدفش فروش آنها به خانواده ها است. ساکنان از ژانویه به این محل نقل مکان کرده اند.

ان اچ کی سوابق ثبت را بررسی کرد و پی برد که شرکت ها برخی از واحدها را برای سرمایه گذاری و یا اهداف دیگر خریداری کرده اند.

آمارگیری‌ها بر اساس اطلاعات وب‌سایت‌های املاک و سایر منابع نشان می‌دهد که تا این ماه ۴۹۱ واحد برای اجاره یا فروش مجدد گذاشته شده اند که از این تعداد ۱۶۴ واحد برای فروش مجدد و ۳۲۷ واحد برای اجاره بوده است. در مجموع ۲۶۹۰ واحد «هارومی فلگ» به فروش می رسد.

واحدهایی که برای فروش مجدد گذاشته شده اند ۵ / ۱ برابر تا دو برابر قیمت اصلی عرضه شده اند. یک واحد که حدود ۱۰۹ میلیون ین یا نزدیک به ۷۰۰ هزار دلار قیمت داشت به قیمت ۲۳۸ میلیون ین یا حدود ۵ / ۱ میلیون دلار خریداری شد.

نوزاوا چیه استاد دانشگاه میجی که متخصص سیاست مسکن است گفت از آنجایی که سرمایه گذاران واحدهایی را برای فروش مجدد خریداری می کنند، این برج های مسکونی برای مردم عادی که می خواهند در آنجا زندگی کنند دور از دسترس می شود.

وی خاطرنشان کرد که این یک مشکل جدی است که از زمین های ساکنان توکیو برای کسب درآمد استفاده شده است.