قربانیان قانون اصلاح نژاد در جلسه دادگاه عالی ژاپن صحبت کردند

افرادی که بر اساس قانون منحله حفاظت از اصلاح نژاد ژاپن مجبور به انجام عمل جراحی عقیم‌سازی شده‌اند، در جلسه دادگاه عالی روز چهارشنبه صحبت کردند و رنجی که سال‌های طولانی متحمل شده‌اند را شرح دادند.

شاکیان خواستار دریافت غرامت از دولت ژاپن هستند.

این قانون سال ۱۹۴۸ برای مبارزه با افزایش جمعیت پس از جنگ جهانی دوم اجرایی شد.

اگر فردی ناتوانی ذهنی داشت، طبق این قانون اجبارا عقیم‌سازی می‌شد.

در آن زمان، این نگرانی وجود داشت که معلولیت به فرزندان آنها منتقل شود.

این قانون سال ۱۹۹۶ لغو شد. گفته می‌‌شود بیش از ۱۶ هزار نفر بدون رضایت آنها عقیم شده‌اند.

خانم سوزوکی یومی به دادگاه گفت که در ۱۲ سالگی عقیم شده است. او تجربیات سخت خود را شرح داد و گفت که قبل از بردن او به اتاق عمل از آنچه قرار است با او انجام شود مطلع نبوده و به یاد دارد که از نور و پزشکان وحشت کرده بود.

کیتا سابورو یکی از شاکیان از دادگاه عالی خواست تا رنج این قربانیان را بررسی کند. او گفت که یک حکم به نفع آنها می‌تواند به بازگرداندن زندگی آنها کمک کند.

انتظار می‌رود دادگاه عالی در تابستان امسال حکم خود را در مورد تمام پرونده‌های عقیم‌سازی اجباری صادر کند.