موافقت سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ژاپن با تمدید ۲۰ ساله فعالیت ۲ راکتور نیروگاه تاکاهاما

سازمان تنظیم مقررات هسته ای ژاپن با درخواست شرکت برق کانسای برای تمدید ۲۰ ساله فعالیت دو راکتور قدیمی نیروگاه تاکاهاما در مرکز ژاپن موافقت کرده است.

این سازمان در جلسه روز چهارشنبه در مورد درخواست شرکت برق کانسای تصمیم گرفت.

طول عمر راکتورهای هسته ای در ژاپن اصولاً به ۴۰ سال محدود شده است. اما عملیات آنها می تواند برای ۲۰ سال دیگر تمدید شود.

راکتورهای شماره ۳ و ۴ نیروگاه تاکاهاما در استان فوکویی سال آینده به محدودیت ۴۰ ساله خواهند رسید.

در این نشست، دبیرخانه این سازمان گزارش داد که بررسی‌های ویژه‌ای در مورد فرسودگی راکتورها و سایر تجهیزات کلیدی به درستی انجام شده است. مقامات گفتند که راکتورها استانداردهای لازم را برای تمدید فعالیت خود دارند.

اعضای این سازمان هیچ اعتراضی به این گزارش نداشتند. آنها به اتفاق آرا این تمدید را تصویب کردند.

با این اقدام اخیر، هشت راکتور در ژاپن مجاز به فعالیت فراتر از محدودیت ۴۰ ساله شده‌اند.