درخواست کارگروه سازمان ملل از ژاپن برای راه‌اندازی نهاد ملی حقوق بشر

یک کارگروه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در میان طیف وسیعی از توصیه‌ها از ژاپن می‌خواهد تا یک نهاد ملی حقوق بشر را ایجاد کند.

کارگروه تجارت و حقوق بشر گزارشی را بر اساس اولین نظرسنجی خود، که بین ماههای ژوئیه و اوت سال گذشته در ژاپن انجام شد، منتشر کرده است.

این گزارش می‌گوید این گروه عمیقاً نگران «فقدان یک نهاد ملی حقوق بشر در ژاپن» است و فقدان آن می‌تواند دسترسی به عدالت و راه‌حل مؤثر را به طور قابل‌توجهی محدود کند. این گزارش خواستار ایجاد چنین نهادی است.

این گزارش همچنین به موضوع شکاف جنسیتی در دستمزدها و حضور ناکافی زنان در پست‌های اجرایی و همچنین دستمزد و سلامت کارگرانی که در رفع آلودگی و از کار انداختن نیروگاه هسته‌ای آسیب‌دیده فوکوشیما دای‌ایچی مشغول هستند، اشاره و نیز ساعات کار طولانی در صنعت انیمیشن را دقیقا ذکر کرد.

اظهار نظرهای دولت ژاپن نیز در کنار این گزارش به اطلاع عموم رسیده است. توکیو می‌گوید معتقد است برخی از اظهارات در این گزارش «حاوی مواردی است که به نظر می‌رسد از نظر غیرواقعی یا ادعاهای یک‌طرفه هستند.»

انتظار می‌رود این گزارش در اواخر ماه ژوئن به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.