تایوان لوایح پیشنهادی مخالفان را برای افزایش قدرت قانونگذاری تصویب کرد

مجلس قانونگذاری تایوان که تحت کنترل مخالفان است، اقداماتی را برای گسترش اختیارات خود به تصویب رسانده است که بر رئیس جمهور جدید تایوان، لای چینگ‌ته و دولت اقلیت او فشار وارد می‌کند. لای در حال حاضر با فشار ناشی از تمرینات نظامی چین و سایر روش‌ها مواجه است.

پارلمان تایوان این لوایح را روز سه‌شنبه تصویب کرد. «کومینتانگ» بزرگترین حزب اپوزیسیون و «حزب مردم تایوان» دومین حزب بزرگ این مذاکرات را هدایت می‌کردند.

این بازنگری‌ها شامل اعطای اختیارات بیشتر به قانونگذاران برای بررسی تغییرات قوانین دولتی و کیفری است.

بر اساس این تغییرات، رئیس جمهور موظف است به طور منظم گزارش داده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. مقامات دولتی همچنین در صورت امتناع از پاسخ به سؤالات یا ارائه اسناد، ممکن است با مجازات روبرو شوند.

بسیاری از شهروندان ناراضی از محتوای این لوایح و نحوه ادامه مذاکرات در اعتراض به احزاب مخالف در بیرون از مجلس تجمع کرده بودند.

برای مقابله با این تحولات، یوان اجرایی تایوان یا کابینه می‌تواند خواستار دور دوم مباحثات یا اقدامات دیگر شود.