ابراز «نگرانی عمیق» در گزارش سازمان ملل در مورد رسوایی‌های سابق آژانس استعدادیابی جانی و شرکا

یک کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود نسبت به اتهامات سوء استفاده جنسی مربوط به بنیانگذار درگذشته آژانس استعدادیابی ژاپنی (جانی و شرکای سابق) ابراز کرده است.

کارگروه تجارت و حقوق بشر گزارشی را بر اساس یافته‌های اولین بررسی خود که بین ژوئیه و اوت سال گذشته انجام شد در ژاپن منتشر کرده است. این گزارش شامل پیشنهادها و توصیه‌هایی برای دولت و شرکت‌های ژاپنی است.

این گزارش به رسوایی‌های آزار جنسی مربوط به جانی کیتاگاوا بنیانگذار درگذشته این آژانس اشاره می‌کند.

در این بیانیه آمده است که گروه کاری «به شدت از اتهامات اذیت و سوء استفاده جنسی مربوط به صدها هنرمندی که با جانی و شرکا قرارداد داشتند، نگران است.»

این سند همچنین خاطرنشان می‌کند که «شرکت‌های رسانه‌ای در ژاپن برای دهه‌ها در سرپوش گذاشتن بر چنین رسوایی‌هایی دست داشته‌اند.»

این کارگروه به اهمیت رسانه‌ها اشاره می‌کند که پیامدهای حقوق بشری ناشی از عدم مشارکت و اعمال فشار را با دقت در نظر بگیرند.

به طور کلی، این گزارش توصیه می‌کند که دولت ژاپن اقدامات مشخصی را برای مقابله با چالش‌های حقوق بشر اتخاذ کند. این سازمان می‌گوید که ضرورت فوری برای از بین‌بردن کامل ساختارهای نابرابری و تبعیض علیه زنان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، مردم بومی و سایر گروه‌های در معرض خطر وجود دارد.

انتظار می‌رود این گزارش ماه آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.