میانگین دستمزد کارگران پاره‌وقت ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسید

یک نظرسنجی در بخش خصوصی نشان داده است که میانگین ​​دستمزد ساعتی کارگران پاره‌وقت در ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ در بحبوحه کمبود شدید نیروی کار رکورد زده است.

مرکز تحقیقات مشاغل می‌گوید این میانگین در کل کشور در سال منتهی به مارس ۱۱۲۵ ین در ساعت یا تقریباً ۷ دلار و ۲۰ سنت بوده است.

این رقم نسبت به سال قبل از آن ۷ / ۲ درصد افزایش داشته و از سال مالی ۲۰۱۸ که داده‌های قابل مقایسه در دسترس قرار گرفت بالاترین رقم است.

شرکت‌ها برای تامین نیروی کار دستمزدها را افزایش دادند، زیرا اقتصاد همچنان در حال بهبودی از همه‌گیری جهانی کرونا است.

افزایش تعداد گردشگران ورودی همچنین باعث افزایش تقاضا در بخش‌های غذاخوری و سفر شد.

این مرکز تحقیقاتی می‌گوید کمبود شدید کارگر بعضی شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا برای جذب نیروهای پاره‌وقت موقتا بیش از آنچه می‌خواهند پرداخت کنند.