رئیس بانک ژاپن «محتاطانه» به هدف تورمی ادامه می‌دهد

اوئدا کازوئو، رئیس بانک ژاپن می‌گوید که بانک ژاپن در میانه تداوم افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، با احتیاط به هدف تورم ۲ درصدی خود ادامه خواهد داد.

اوئدا در سخنرانی روز دوشنبه این مطلب را بیان کرد.

بانک ژاپن میزبان کنفرانسی در توکیو بود که از اقتصاددانان و مقامات بانک مرکزی ژاپن و خارج از کشور دعوت کرده بود.

اوئدا گفت مدت‌هاست که انتظارات ریشه‌داری در ژاپن وجود دارد که تورم در حدود صفر باقی خواهد ماند.

اما او گفت که قیمت‌ها افزایش یافته و از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ دستمزدها به شدت افزایش یافته است. او گفت که این احتمالاً به دلیل تورم جهانی و ادامه چارچوب تسهیلات پولی است.

اوئدا گفت: «هدف اولیه ما دستیابی به تورم ۲ درصدی به صورت پایدار و باثبات است. تاکنون در دور شدن از پیش‌بینی تورم صفر و افزایش تورم پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما اکنون باید آنها را مجدداً تقویت کنیم، این بار در هدف ۲ درصدی. ما مانند سایر بانک‌های مرکزی با چارچوب‌های هدف‌گذاری تورم، با احتیاط پیش خواهیم رفت.»