پیروزی نامزد مورد حمایت احزاب مخالف ژاپن در انتخابات استانداری شیزوئوکا

شهردار سابق شهر هاماماتسو که مورد حمایت حزب مخالف حزب حاکم ژاپن بود به عنوان استاندار جدید استان شیزوئوکا در مرکز این کشور انتخاب شد.

سوزوکی یاسوتومو کاندید مورد حمایت دو حزب مشروطه دموکرات ژاپن و حزب دموکرات مردم است.

او در انتخابات استانداری روز یکشنبه پنج نامزد دیگر را از جمله اومورا شین‌ایچی، معاون سابق استاندار شیزوئوکا، که مورد حمایت حزب حاکم لیبرال دموکرات است، شکست داد.

سوزوکی در طول مبارزات انتخاباتی‌اش بر دستاوردها و تجربیات خود در حین خدمت به عنوان شهردار شهر هاماماتسو تاکید کرد.

او از حامیان احداث زیرساخت قطار پرسرعت مگلو در استان شیزوئوکا است که استانداری هنوز آن را تایید نکرده است.

اوگوشی هیروشی، رئیس کمیته استراتژی انتخابات حزب مشروطه دموکرات ژاپن، به خبرنگاران گفت که در میان عمیق شدن بی اعتمادی عمومی به سیاست، پیروزی سوزوکی بر نامزد مورد حمایت حزب حاکم تأثیر زیادی بر امور ملی دارد. او گفت که حزب حاکم به هیچ وجه نتوانسته است که لکه ننگ رسوایی مربوط به وجوه مالی خود را پاک کنند.