کنفرانس خبری شهردار فوجیکاواگوچیکو در مورد علت پوشاندن منظره کوه فوجی

شهردار شهری در ژاپن توضیح داده است که چرا ناگزیر شده منظره کوه معروف فوجی ژاپن را بپوشاند. این منظره به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید کوه فوجی بر روی پشت‌بام یک فروشگاه کوچک شبانه‌روزی قرار گرفته است و به‌سرعت در سراسر جهان منتشر شد.

شهر فوجیکاواگوچیکو در استان یاماناشی یک پرده سیاه بزرگ در محل این فروشگاه نصب کرده است تا از ازدحام گردشگران دوربین‌به‌دست و عمدتا گردشگران خارجی که برای عکاسی از این منظره زیبا در این محل تجمع می‌کنند جلوگیری کند. اهالی محل شکایت کرده‌اند که عده‌ای از جاده شلوغ مقابل این مغازه عبور می‌کنند و بدون اجازه وارد ملک شخصی آنها می‌شوند تا از این منظره عکس بگیرند.

واتانابه هیده‌یوکی شهردار فوجیکاواگوچیکو روز جمعه یک کنفرانس خبری برگزار کرد. او گفت که این شهرداری برای تامین امنیت گردشگران و رانندگان و حفظ آرامش ساکنان محل ناگزیر شد که تصمیم دشواری بگیرد.

وی اظهار داشت که وضعیت در حال بهبود است زیرا پس از نصب این پرده، ازدحام گردشگران در این محل کمتر شده است.