بازرسی وزارت حمل و نقل ژاپن از دفتر شرکت هواپیمایی ژاپن (JAL)

در پی یک رشته حوادث مربوط به پروازهای شرکت هواپیمایی ژاپن (JAL)، وزارت حمل و نقل ژاپن بازرسی از یک دفتر این شرکت را آغاز کرده است.

روز پنجشنبه در فرودگاه هانه‌دا توکیو، بال یک هواپیمای مسافربری این شرکت که در حال عقب رفتن برای خروج از پارکینگ بود با هواپیمای دیگری که در حال حرکت به سمت پارکینگ مجاور بود، برخورد کرد. روز ۱۰ ماه میلادی جاری، یک هواپیمای این شرکت از خط توقف باند تاکسی فرودگاه فوکوئوکا در جنوب غرب ژاپن بسیار فراتر رفت.

بامداد جمعه، چهار بازرس وزارت حمل و نقل ژاپن وارد دفتر این شرکت در فرودگاه هانه‌دا شدند. بخش‌های مسئول مدیریت ایمنی و نگهداری، در این دفتر قرار دارند.

بنا به گزارش‌ها، ستاد عملیاتی ناظر اقدامات ایمنی برای خلبانان نیز بازرسی می‌شود.

مقامات وزارت حمل و نقل ژاپن می‌گویند با کارمندان مربوطه مصاحبه شده و مدارک مطالبه خواهد شد. بنا به گزارش‌ها، آنها همچنین ارزیابی شرکت هواپیمایی ژاپن در مورد عواملی که باعث حوادث اخیر شدند را کنترل و اقداماتی را که این شرکت برای جلوگیری از تکرار آنها انجام می‌دهد، بررسی خواهند کرد.