شکارچیان اجازه شلیک به خرس‌ها را در مناطق مسکونی در ژاپن پیدا می‌کنند

یک هیئت از متخصصان در دولت ژاپن پیش‌نویسی تهیه کرده است که بر اساس آن شکارچیان می‌توانند در مناطق مسکونی و سایر مناطق پرجمعیت بدون دستور پلیس به خرس‌ها شلیک کنند.

وزارت محیط‌زیست می‌گوید تعداد بی‌سابقه‌ای از افراد در سراسر کشور در سال منتهی به مارس گذشته مورد حمله خرس‌ها قرار گرفتند.

این وزارتخانه می‌افزاید ۶۷ درصد از چنین حملاتی در دسامبر گذشته در مکان‌هایی رخ داده است که مردم در آنجا زندگی و کار می کنند.

عموم مردم ژاپن برای شلیک به خرس‌ها باید به شکارچیان متکی باشند.

اما دارندگان مجوز شکار ، اساساً به دلیل خطرات زیاد، طبق قانون حق استفاده از سلاح‌های گرم را در مناطق مسکونی و تجاری ندارند.

آنها تنها در صورت دستور پلیس یا تشخیص اینکه واکنش اضطراری لازم است، می‌توانند از چنین سلاح‌هایی در آن مناطق استفاده کنند.

در مقابل این پس‌زمینه، یک هیئت وزارت محیط‌زیست پیش‌نویسی را تهیه کرد که در آن خواستار بازنگری‌های قانونی شد تا به دارندگان مجوز شکار اجازه داده شود بدون دستور پلیس به خرس‌ها در آن مناطق شلیک کنند.

این هیئت می‌گوید این مجوز باید به شکارچیان اجازه دهد تا در موقعیت‌هایی که خطر آسیب دیدگی وجود دارد یا زمانی که خرس‌ها در داخل ساختمان‌ها می‌مانند، شلیک کنند.

این وزارتخانه می‌گوید انتظار می‌رود مراحل بازنگری‌های قانونی لازم پس از تصمیم‌گیری هیئت در مورد این پیشنهاد در ماه ژوئیه آغاز شود.