بالاترین مقام امنیتی ویتنام رئیس‌جمهور این کشور شد

بالاترین مقام امنیتی ویتنام به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور منصوب شد. این پست دومین مقام برتر در سلسله مراتب سیاسی این کشور است.

مجلس ملی ویتنام روز چهارشنبه «تو لام» را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد. انتصاب او پس از یک رشته اخراج افراد از دفتر سیاسی حزب کمونیست صورت گرفت.

لام ۶۶ ساله است. او بیش از چهار دهه را در وزارت امنیت عمومی گذراند و در سال ۲۰۱۶ وزیر این وزارتخانه شد.

لام سومین فردی است که در یک سال و نیم گذشته به عنوان رئیس جمهور منصوب شده است. دو فرد دیگر قبل از او در بحبوحه کمپین مبارزه با فساد استعفا دادند.