سود اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن به یک درصد رسید

سود اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن به یک درصد رسیده است که بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته است.

سود اوراق قرضه معیار در روز چهارشنبه برای مدت کوتاهی به سطحی رسید که از مه ۲۰۱۳ بی‌سابقه بود. با کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی، سود آن افزایش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران با این تصور که ممکن است بانک ژاپن سیاست تسهیل پولی گسترده خود را زودتر از حد انتظار به وضعیت عادی بازگرداند، اقدام به فروش اوراق کردند.

اعلام هفته گذشته بانک ژاپن مبنی بر کاهش خرید اوراق قرضه دولتی، انتظارات برای بالارفتن نرخ‌ها را افزایش داده است.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله از اواخر مارس که بانک مرکزی اقدامات تسهیل پولی خود را تعدیل کرد، در حال افزایش بوده است. این اقدامات شامل پایان دادن به نرخ‌های بهره منفی و کنترل منحنی سود اوراق قرضه بلندمدت هستند.