نظرسنجی بانک ژاپن: سیاست تسهیل پولی مزایا و معایبی برای کسب‌وکارها به همراه داشت

نظرسنجی بانک ژاپن نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها از تسهیل بی‌سابقه پولی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر، هم مزایا و هم معایبی را احساس می‌کنند.

بانک ژاپن از ۲۵۰۰ شرکت در سراسر ژاپن نظرسنجی کرده است. پاسخ‌دهندگان مجاز بودند از بین گزینه‌ها چند مورد را انتخاب کنند.

بانک مرکزی اکنون در حال تجزیه و تحلیل آثار سیاست پولی خود است که شامل خرید گسترده دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی و نیز نرخ‌های بهره بسیار پایین می‌شود. بانک ژاپن پس از حدود ۲۵ سال شروع به فاصله گرفتن از این سیاست کرده است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارها تا حدودی از این سیاست تأثیر پذیرفته‌اند.

شایان ذکر است، بیش از ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که اقدامات بانک ژاپن منجر به کاهش نرخ بهره برای استقراض از موسسات مالی شده است. آنها گفتند که این به آنها کمک کرد تا کسب‌وکار خود را مدیریت کنند و سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگر انجام دهند.

نسبت مشابهی از پاسخ‌دهندگان نیز خاطرنشان کردند که سیاست بانک مرکزی تأثیر منفی نیز داشته است. آنها گفتند که کاهش ارزش ین هزینه مواد خام را افزایش داده و استخدام نیروی کار از خارج را دشوارتر کرده است.