یک مقام سازمان ملل در امور زنان: درگیری غزه «جنگ علیه زنان» است

یکی از مقامات ارشد UN Women یک نهاد سازمان ملل متحد که وظیفه‌اش حمایت از بهتر شدن حقوق زنان و دختران در سراسر جهان است، جنگ جاری در نوار غزه را «جنگ علیه زنان» توصیف و از آن انتقاد کرده است.

کیرسی مادی معاون مدیر اجرایی «زنان سازمان ملل متحد» در امور مدیریت منابع، پویایی و مشارکت است. روز پنجشنبه، او در توکیو با ان‌اچ‌کی مصاحبه داشت.

او طی این مصاحبه خاطرنشان کرد در بیش از ۶ ماهی که از این جنگ گذشته است، بیش از ۱۰ هزار زن ۱۸ ساله به بالا جان خود را از دست داده‌اند. او اضافه کرد ۶ هزار تن از آنها مادر بودند و باور بر آن است اکنون ۱۹ هزار کودک مادر خود را از دست داده‌اند.

او گفت تاثیر جنگ بر کودکان به ویژه بر زنان و دختران واقعا ویرانگر بوده است و هشدار داد امروز هیچ یک از آنها در غزه در امان نیستند.

او همچنین گفت جنگ غزه واقعا جنگی علیه زنان است.

او همچنین درباره کاهش سرعت جریان کمک‌ها به داخل غزه در پی تصرف «گذرگاه رفح» توسط اسرائیل ابراز نگرانی کرد. او خواستار آتش‌بس فوری در غزه و رفع عدم دسترسی بشردوستانه به نوار غزه شد.